Folia E-1001

FOLIA E-1001

 • Zastosowanie:
  • tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne.
 • Charakterystyka:
  • Folia poliestrowa, matowa srebrna o grubości 84 µm. Klej akrylowy 20 µm
 • Odporność temperaturowa:
  • 149°C (24 godz.) – lekkie odbarwienie i skurczenie
  • 40°C (24 godz.) – bez zmian
 • Odporność wilgotnościowa:
  • (24 godz. 38°C), wilgotność względna 100% – bez zmian
 • Odporność na chemikalia (czas testowania: 4 godz. jeśli nie podano inaczej):
  • alkohol izopropylowy – bez zmian
  • detergent – bez zmian
  • olej silnikowy o temp. 121°C – bez zmian
  • woda (48 godz.) – bez zmian
 • Grzyby:
  • odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Uwagi:
  • Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Folia powinna być naklejana w temp. pokojowej lub wyższej. Poniżej 10°C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach.