Folia E-1008

FOLIA E-1008

 

 • Zastosowanie:
  • Tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne narażone na działanie wysokiej temperatury.
 • Charakterystyka:
  • Folia akrylowa, biała o grubości 50 µm. Klej akrylowy modyfikowany 30 µm.
 • Odporność temperaturowa:
  • −40°C (7 dni) – bez zmian
  • 80°C (14 dni) – bez zmian
  • 200°C (60 sek.) – bez zmian
  • 300°C (60 sek.) – bez zmian
  • Po czasie podanym w nawiasach może nastąpić lekkie zżółknięcie nie powodujące utraty właściwości fizycznych folii.
 • Odporność na chemikalia:
  • n-heptan – bez zmian
  • etanol – bez zmian
  • izopropanol – bez zmian
  • woda – bez zmian
  • soda kaustyczna – bez zmian
  • trichloroetan – bez zmian
  • toluen (5 min.) – bez zmian
 • Grzyby:
  • Odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Uwagi:
  • Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię w temp. pokojowej lub wyższej. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Poniżej 10° C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach.