Folia E-1007

FOLIA E – 1007

 

 • Zastosowanie:
  • Plomby gwarancyjne, etykiety informacyjne.
 • Charakterystyka:
  • Folia winylowa, biała o grubości 63,5 µm. Klej akrylowy 20 µm.
 • Odporność temperaturowa:
  • od – 57°C do 149°C; lekkie odbarwienie i skurczenie powyżej 121°C.
  • Nie kurczy się jak zwyczajna folia plastykowa winylowa.
 • Odporność wilgotnościowa:
  • (200 godz. 38°C), wilgotność względna 100% – bez zmian
 • Odporność na chemikalia: (czas testowania: 4 godz. jeśli nie podano inaczej).
  • Doskonała odporność na słabe kwasy, zasady i sole. Folia jest odporna na działanie olejów ropopochodnych, tłuszczów, rozpuszczalników alifatycznych, benzyn.
 • Grzyby:
  • Odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Uwagi:
  • Dostosowanie się folii do nieregularnych powierzchni jest słabe – folia łatwo się łamie. W wyniku długotrwałego użytkowania folii na zewnątrz może się nieznacznie zmniejszyć jej połysk. Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Folia powinna naklejana w temperaturze pokojowej lub wyższej. Poniżej 10°C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach. Próby na zrywanie wykonywać po 24 godz. od momentu naklejenia etykiety.