Folia E-2001

FOLIA E-2001

 

 • Zastosowanie:
  • Tabliczki znamionowe, etykiety informacyjne.
 • Charakterystyka:
  • Folia poliestrowa, matowa srebrna.
 • Odporność temperaturowa:
  • krótkotrwała do 140°C
 • Odporność na chemikalia:
  • Odporność na większość tłuszczy, oleje, paliwa, rozpuszczalniki alifatyczne, słabe kwasy, sole i alkalia.
 • Grzyby:
  • Odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Wytrzymałość na zerwanie:
  • 100 N/mm2
 • Uwagi:
  • Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię w temp. pokojowej lub wyższej. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Poniżej 10°C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach.