Folia E-1006

FOLIA E-1006

 • Zastosowanie:
  • plomby gwarancyjne, etykiety informacyjne.
 • Charakterystyka:
  • Folia poliestrowa, błyszcząca srebrna o grubości 50 µm. Etykieta na dwóch rodzajach kleju o łącznej grubości 25 µm co po odklejeniu powoduje pozostanie napisu VOID.
 • Odporność temperaturowa:
  • od – 40°C do 121°C
 • Odporność wilgotnościowa:
  • (168 godz. 32°C), wilgotność względna 90% – bez zmian
 • Odporność na chemikalia:
  • benzyna – 1 godz. w temp. pokojowej – bez zmian
  • olej samochodowy – 72 godz. w temp. 49°C – bez zmian
  • słabe zasady i kwasy – 4 godz. w temp. pokojowej – bez zmian
  • freon – 1 godz. w temp. pokojowej – bez zmian
  • solanka – 72 godz. w temp. pokojowej – bez zmian
  • woda – 72 godz. w temp. pokojowej – bez zmian
  • Doskonała odporność na słabe kwasy, zasady i sole. Folia jest odporna na działanie olejów ropopochodnych, tłuszczy, rozpuszczalników alifatycznych, benzyny.
 • Grzyby:
  • Odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Uwagi:
  • Materiał półsztywny – przydatny do płaskich lub lekko zakrzywionych powierzchni. Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię w temp. pokojowej lub wyższej. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Poniżej 10° C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach. Próby na zrywanie wykonywać po 24 godz. od momentu naklejenia etykiety.