Folia E-1004

FOLIA E-1004

 

 • Charakterystyka:
  • Folia winylowa biała o grubości 51 µm. Klej akrylowy 25 µm. Folia elastyczna, nadaje się do naklejania na powierzchniach zakrzywionych i porowatych. Niezwykle silny klej umożliwia skuteczne przyklejenie folii do większości materiałów w tym malowanych powierzchni metalowych oraz do tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, takich jak polietylen. Trwałość etykiety przy stosowaniu na zewnątrz przynajmniej 5 lat, wewnątrz praktycznie nieograniczony. Dzięki silnemu wiązaniu kleju do podłoża niemożliwe jest zerwanie etykiety w całości i przyklejenie powtórne, co predysponuje tę folię do wykorzystania w charakterze plomby gwarancyjnej. Ponieważ folia ta nie przewodzi prądu elektrycznego znajduje szerokie zastosowanie przy plombowaniu podzespołów elektronicznych, części komputerowych itp.
 • Odporność na chemikalia:
  • solanka 20% (35°C), 240 godz. – bez zmian
  • wilgotność (38°C), 95% wilgotności
  • względnej 200 godz. – bez zmian
  • woda (32°C), 150 godz. – bez zmian
  • olej transformatorowy 24 godz. – bez zmian
  • olej napędowy 8 godz. – bez zmian
  • a także: oleje silnikowe, benzynę, heptan, olej hydrauliczny, materiały i płyny odmrażające, ługi piorące do 65° C i środki myjące, słabe kwasy, sole i alkalia.
 • Odporność temperaturowa:
  • długotrwała: – 60 do 95°C
  • krótkotrwałe: – 60 do 150°C
 • Grzyby:
  • odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Palność:
  • Płomień samogasnący po 15 sek. niekapiący.
 • Uwagi:
  • Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię w temp. pokojowej lub wyższej. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Poniżej 10°C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach. Próby na zrywanie wykonywać po 24 godz. od momentu naklejenia etykiety.