Folia E-1003

FOLIA E-1003

 

 • Charakterystyka:
  • Folia poliestrowa, platynowa matowa o grubości 51 µm. Klej akrylowy.
 • Odporność temperaturowa:
  • 149°C (24 godz.) – lekkie odbarwienie i skurczenie
  • 40°C (10 dni) – bez zmian
 • Odporność wilgotnościowa:
  • (24 godz. 45°C), wilgotność względna 100% – bez zmian
 • Odporność na chemikalia: (czas testowani: 4 godz. jeśli nie podano inaczej):
  • alkohol izopropylowy – bez zmian
  • detergent – bez zmian
  • olej silnikowy o temp. 121°C) – bez zmian
  • woda (48 godz.) – bez zmian
 • Grzyby:
  • Odporna na grzyby i niesprzyjająca ich powstawaniu.
 • Uwagi:
  • Folia powinna być naklejana na czystą i suchą powierzchnię w temp. pokojowej lub wyższej. Typowy środek czyszczący: heptan lub izopropanol. Poniżej 10° C nie uzyskuje się pełnej przyczepności do podłoża. Materiał w postaci etykiet powinien być przechowywany w plastykowych workach.